Wat is NeuroMovement

Anat Baniel Method NeuroMovement is een bewegingsmethode die de capaciteit van het brein gebruikt om fysiek, cognitief en emotioneel functioneren te verbeteren. Neuromovement gebruikt beweging en bewustzijn als de belangrijkste instrumenten om iemands functionele vaardigheden te ontwikkelen, verbeteren of herstellen.

Als een probleem in het brein wordt veroorzaakt, ligt de weg naar verbeteringen ook in het brein. Daarom richt Neuromovement zich in alles op (veranderingen in) het brein, en gaat het bij alles uit van het brein en het zenuwstelsel.

Neuromovement is een praktische toepassing die gebruik maakt van het principe van hersenplasticiteit, het vermogen van het brein om zichzelf continu te herorganiseren naar aanleiding van nieuwe informatie. Regelmatig wordt met Neuromovement clinische vooruitgang geboekt die buiten de medische diagnose en daaraan gerelateerde verwachtingen ligt.

Het gebruikt hands-on aanrakingen en beweging van het lichaam, maar ook mondelinge instructies die de cliƫnt zelf uitvoert. Door middel van bewegingen wordt nieuwe informatie aan de hersenen aangeboden. Naar aanleiding hiervan worden nieuwe en meer gedetailleerde verbindingen in het brein en overige zenuwstelsel aangelegd. Het brein gaat beter functioneren.

Het gaat bij Neuromovement nadrukkelijk niet om bewegingen voor fysieke training of oefening. Wat we doen, en zeker hoe we dat doen, is volledig gericht op het verschaffen van informatie aan het brein.

Anat Baniel Method Neuromovement

Neuromovement is ontwikkeld door Anat Baniel. De volledige naam van de methode is Anat Baniel Method Neuromovement. Mw. Baniel werkte en studeerde lange tijd bij dr. Moshe Feldenkrais. Na zijn overlijden in 1984 ontwikkelde zij haar werk verder, tot wat inmiddels ABM Neuromovement is geworden. Door de jaren heen heeft zij honderden mensen in haar methode opgeleid. Meer informatie over Anat Baniel vind je hier.

De ‘Nine Essentials’

Op basis van haar decennia aan ervaring identificeerde Baniel negen randvoorwaarden om een brein optimaal *informatie tot zich te laten nemen, en te laten veranderen (oftewel leren). Ze noemde deze de ‘Nine Essentials’:

  • Beweging met Aandacht
  • Langzaam
  • Variatie
  • Subtiliteit
  • Enthousiasme
  • Flexiblele Doelen
  • De Leer-Knop
  • Verbeelding en Dromen
  • Bewustheid

Wat doet het brein?

In tegenstelling tot veel organen heeft het brein een groot aantal zeer diverse functies. Bijvoorbeeld het verwerken van zintuiglijke waarnemingen, het filteren daarvan, nadenken, emoties, gedrag, aansturing van allerlei automatische processen, het aansturen van onze spieren.

Maar onderliggend heeft het brein twee basistaken. Allereerst het verwerken van informatie. Alle hiervoor genoemde voorbeelden hebben als onderliggend proces de verwerking van informatie. Daarnaast is het brein steeds bezig om zich te herorganiseren; zich aan te passen op basis van de eisen die we eraan stellen en die informatie die het ontvangt. Dit noemen we hersenplasticiteit.

Samengevat: het brein verwerkt informatie, en het brein herorganiseert zichzelf. Van deze twee maakt Neuromovement gebruik.