Kinderen

Kinderen leren normaal vanzelf bewegen. Door willekeurige bewegingen ontdekt een pasgeborene de beweging van zijn spieren. Het ontwikkelt bewegings-, en gedragspatronen en maakt deze zich eigen. Voor de meeste kinderen gebeurt dit spontaan en autonoom.

Tevens zal het kind proberen betekenis te geven aan de overweldigende hoeveelheid prikkels die hij binnenkrijgt. Het is de taak van de hersenen om deze prikkels te verwerken, en ze om te zetten in bruikbare informatie en het weglaten van ‘ruis’. Soms gaat dit niet vanzelf.

Sister kisses her brother with down syndrome. Isolated on white.

Door neurologische, psychologische, of lichamelijke oorzaken zijn sommige kinderen zijn niet in staat deze processen zelfstandig te doorlopen. Ze ondergaan belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling niet, bijvoorbeeld rollen, zitten, kruipen en lopen. Of in mildere gevallen kan het zijn dat een kind op bepaalde gebieden minder dan normaal mee kan komen. Door verschillende oorzaken is hun proces van leren en ontwikkeling ontspoord. Neuromovement gebruikt beweging om informatie aan de hersenen te geven. Er worden nieuwe zenuwverbindingen aangelegd, wat tot beter functioneren leidt.

Voorbeelden van wanneer Neuromovement nuttig kan zijn vind je hier.