Voorwaarden, klachten en regelingen

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn via de onderstaande link in te zien en te downloaden.

Klachten en geschillen

Als u vragen heeft of ontevreden bent, bespreken we dat graag met u. Neurobeweging is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Wanneer u het gevoel heeft dat wij er samen niet uitkomen, kunt u een geschil bij hen melden via www.zorggeschil.nl/clienten.

Meldcode kindermishandeling

Neurobeweging volgt het stappenplan van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vermoedens van verwaarlozing, mishandeling of misbruik bespreken we met de ouders. Als we daar aanleiding toe zien, nemen we contact op met Veilig Thuis.